Kuivaverianalyysi ja yleisterveys

Tässä blogipostauksessa käydään läpi kuivaverianalyysin luonnetta ja miten sitä voi soveltaa oman yleisen terveydentilan seuraamiseen sekä tarkastellaan sen historiaa ja matkaa nykypäivään. Löydät blogipostauksen lopusta myös videon, jossa käydään keskustelua aiheesta kuivaverianalyysit. Jos aloitetaan nykypäivästä ja mietitään termiä kuivaverianalyysi niin kyseessä on monelle varsin tuntematon käsite. Se on täysin ymmärrettävää sillä tämä hieno analyysimuoto on jäänyt valtavirtaisen lääketieteen kehityksen jalkoihin kuten monet muutkin ns. perinteisemmät ja täydentävät hoitomuodot. Kysymys kuuluukin onko kuivaverianalyysi musta lammas ihmisen terveydentilaa mittaavien verianalyysien maailmassa?

Kuivaverianalyysin historia

Kuivaverianalyysien historia ulottuu aina toisen maailmansodan tietämille. Aikansa edistyneet lääkärit kuten Emanuel Goldberger, H. Leonard Bolen, Beverly H White ja useat muut tekivät tutkimuksia kuivanveren diagnostiikan piirissä ja havaitsivat sen olevan luotettava indikaattori lasko-arvon mittaamisessa, joka on siis käytetyin indikaattori kehon tulehdustilaa seuratessa. Näistä lääkäreistä Bolen uskoi kuivaverianalyysin toimivan myös seulontamenetelmänä erilaisille syöville ja saikin lupaavia tuloksia siitä. Myöhemmät tutkimukset kuitenkin osoittivat, että kuivaverianalyysi ei ollut riittävän tarkka metodi syövän seulonnassa mistä johtuen tämä tutkimushaara päättyi ja kiinnostus kuivaverianalyysia kohtaan vähentyi. Laboratorioiden koneistuessa ja automatisoituessa mielenkiinto ns. käsityönä analysoitavaan testiin väheni entisestään. Valtavirtainen lääketiede ei siis enää nähnyt syytä tutkia ja syventyä kuivaverianalyysiin sillä sitä ei kyetty automatisoimaan ja näin ollen tutkimus sen parissa olisi ollut hidasta ja aikaa vievää koska tulkinnan toistettavuus ja vakiointi oli hankalaa silmillä tehtävän tulkinnan vuoksi.

Vaikka valtavirtainen lääketiede ei ollut enään kiinnostunut kuivaverianalyysista sitä ei kuitenkaan unohdettu vaan siitä kiinnostuivat yhä enemmän vaihtoehtoisen lääketieteen parissa toimivat henkilöt sekä muut riippumattomat tutkijat. Kuivaverianalyysin käytöstä ja sen eteenpäin kehityksestä löytyy dokumentaatiota Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopasta ja Venäjältä. Kaikista suurimman kehitystyön sen parissa on tehnyt todennäköisesti naturopaatti ja tohtori Robert O Young, joka kiinnostui saksalaisten tutkimuksesta aiheeseen liittyen. Hänen vuosikymmenien kokemus kuivaverianalyysin parissa yhdistettynä holistiseen näkemykseen terveydestä sekä suureen kokemuspohjaan asiakkaiden parissa loivat pohjan erilaisille vakiintuneille profiileille verenkuvassa. Young loi siis vuosikymmenien asiakastyön aikana protokollan havaittuaan korrelaation verenkuvissa toistuvasti ilmenevien profiilien ja erinäisten vaivojen välillä ja näin metodi kehittyi ja alkoi saavuttaa nykymuotoaan.

Kuivaverianalyysin luonne

Jos puhutaan kuivaverianalyysin luonteesta niin parhaiten kuvaava sana sille olisi varmasti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin analyysi. Siinä missä perinteiset verikokeet keskittyvät yhden tai muutaman asian selvittämiseen niin kuivaverianalyysi puolestaan tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yleisestä terveydentilasta sekä antaa tietoa missä kehon osa-alueella on epätasapainoa johtuen sinne kohdistuvasta kuormituksesta ja stressistä. Perinteiset verianalyysit toimivat tarkasti viitearvojen maailmassa kun taas kuivaverianalyysi toimii puolestaan kahdessa eri maailmassa sillä sen avulla saa tarkkaa viitearvoihin perustuvaa dataa tulehduksesta kertovasta lasko-arvosta sekä kokonaisvaltaisempaa käsitystä kehon eri osa-alueiden kuormituksesta erinäisten verenkuvissa näkyvien poikkeavuuksien avulla. Kuivaverianalyysi antaa siis hyvin kokonaisvaltaisen kuvan kehon tilasta ja koska kaikkia sen elementtejä ei voi vielä mitata viitearvoilla kuuluu se täydentävien hoitomuotojen piiriin. Se ei kuitenkaan tee siitä millään tavalla heikompaa vaan päinvastoin se tukee hyvin valtavirtaisia tarkkojen viitearvojen maailmassa toimivia analyyseja ja hyödyntämällä molempia saavutetaan kaikista laajin käsitys omasta terveydentilasta.

Mitä analyysilla saa selville?

VERENPUHTAUS: Verenpuhtaus saattaa olla terminä hieman hämäävä sillä siinä ei varsinaisesti mitata onko veresi saastunutta vaiko puhdasta. Tämä arvo muodostuu sen perusteella kuinka punaista veresi on. Terveen ihmisen veri on siis kuivuessaan yhtenäistä ja väriltään punaista kun taas sairaan ihmisen veri on väriltään vaaleampaa ja sisältää valkoisia alueita. Mitä korkeampi tämä arvo on sen parempi yleinen terveydentilasi lähtökohtaisesti on ja tekemällä muutoksia analyysin tulosten pohjalta pystyt vaikuttamaan tähän arvoon sitä nostavasti. Alla olevasta kuvasta näet vielä esimerkin sairaan ja terveen veren välisestä erosta verenpuhtauden näkökulmasta ja miltä se näyttää.

LASKO: Lasko on maailman eniten käytetty tulehdustilamarkkeri ja sen määrä suurenee mm. tulehduksissa, sidekudossairauksissa, kudosvaurioissa ja joissain syövissä. Laskon suuruus riippuu taudin aktiivisuudesta ja usein laskon arvoa käytetään seurannassa. Lasko-arvo ja verenpuhtaus kulkevatkin käsikädessä ja paljastavat onko kehossasi epätasapainoa ja tulehdusta joka nostaisi lasko-arvon korkeaksi ja samalla laskisi verenpuhtautta alaspäin.

Laskon viitearvot ikäryhmittäin:
– 0–16 vuotiaat pojat ja tytöt 1–15 mm/h (millimetriä tunnissa)
– 17–29-vuotiaat miehet alle 10 mm/h ja naiset alle 20 mm/h
– 30–39-vuotiaat miehet alle 15 mm/h ja naiset alle 25 mm/h
– 40–49-vuotiaat miehet alle 20 mm/h ja naiset alle 25 mm/h
– 50–59-vuotiaat miehet alle 25 mm/h ja naiset alle 30 mm/h
– 60–69-vuotiaat miehet alle 25 mm/h ja naiset alle 35 mm/h
– 70–79-vuotiaat miehet alle 30 mm/h ja naiset alle 40 mm/h
– 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat miehet alle 35 mm/h
– 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset alle 45 mm/h

Näytteistä havaittavat piirteet:

Magnesiumpuutos (Magnesium Deficiency) [Veriarvot: S-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL ja S-Mg]

Kalsiumpuutos (Calcium Imbalance – Mineral Deficiency) [Veriarvot: fS-Ca, S-Mg ja S-D-25]

Imusuoniston kuormitus ja/tai hartioiden, niskan, kurkun tai pohkeiden ongelmat (Lymphatic, Bone and/or Shoulder, Neck, Throat or Calves Challenge) [Veriarvot: L-Lymf ja B-Lymf]

Kilpirauhasen stressi (Endocrine Imbalance) [Veriarvot: S-T3, S-rT3, S-T3-V, S-T4, S-T4-V ja S-TSH]

Lisämunuaisten stressi (Adrenal Stress) [Veriarvot: S-Korsol ja P-AdrNor]

Maksan stressitila (Liver Stress) / Loiset (Parasites) [Veriarvot: S-AFOS, S-ALAT, S-ASAT, S-Gt ja S-Ferrit]

Ruoansulatuselinten kuormitustila (Abdominal Organs) [Veriarvot: fS-Urea, S-Krea ja B-Gluk]

Suoliston kuormitustila – myrkytystila (Bowel Toxicity)

Piilevä tulehdustila (Latent Inflammation) [Veriarvot: B-La ja P-Fibr]

Krooninen tulehdustila (Chronic Inflammation) [Veriarvot: B-La ja P-Fibr]

Yllä olevat epätasapainotilat ovat siis havaittavissa näytteessä ilmenevien toistuvien piirteiden avulla. Osa piirteistä ilmenee isommissa veripisaroissa kun taas osa pienemmissä pisaroissa. Siksi otettaessa kuivaverinäytettä objektilasille veripisaroiden koko pienenee loppua kohden. Tällä tavalla toimimalla veri siis separoituu raskaampiin ja keveämpiin ainesosiin ja sen ansiosta kaikki mahdolliset profiilit pystytään havaitsemaan. Näiden profiilien pohjalta ei kuitenkaan pystytä tekemään mitään virallista tarkkaa diagnoosia vaan saadaan yleinen käsitys missä osa-alueella epätasapainoa on havaittavissa ja kuinka voimakasta se on. Tehtyäsi kuivaverianalyysin kauttamme saat tulosraportin, jossa jokaisesta profiilista on kerrottu paljon hyödyllistä informaatiota ja miten niihin voi vaikuttaa.

Summa summarum

Kuten voidaan huomata niin kuivaverianalyysit ovat varsin hieno vaihtoehto oman yleisen terveydentilan seuraamiseen. Ne ovat kuitenkin herättäneet keskustelua ja mielipiteitä puolesta sekä vastaan ja se johtuu pääasiallisesti siitä, että kaikkia sen osa-alueita ei ole pystytty vielä vakioimaan ja tuomaan ns. viitearvojen piiriin. Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö näin voisi olla tulevaisuudessa ja ottamalla kuivaverianalyysin mukaan oman terveydentilan seurantaan olet myös osaltasi kehittämässä tätä hienoa analyysimenetelmää. Nykyisellään analysoinnissa hyödynnetään tekoälyyn pohjautuvaa konenäköä sekä verikuvauksen ammattilaista, jotka yhdessä saavat parhaan mahdollisen datan näytteistä. Tulevaisuudessa ihmisen rooli tulkinnassa tulee vähenemään sillä algoritmeja tullaan kehittämään kaikkiin verenkuvista löytyviin profiileihin eli biomarkkereihin, jolloin yhä useampi näytteistä havaittu profiili kyetään vakiomaan ja tuomaan ns. viitearvojen ja laadukkaan vertailevan tutkimuksen piiriin. Kehityksen edetessä kuivaverianalyysi saattaakin olla yksi tulevaisuuden merkittävimmistä yleisterveyden analyysimuodoista ja jokainen uusi ja seuranta-analyysi auttavat tässä kehitystyössä. Alla olevasta videosta pääset katsomaan allekirjoittaneen sekä Suomen johtavan kuivaveripioneerin Mikko Vapan välistä keskustelua aiheeseen liittyen.

Olemme halunneet edistää asiaa myös tarjoamalla asiakkaillemme kotipaketin, jolloin analyysi on saatavilla jokaiselle riippumatta asuinpaikasta. Pääset tutustumaan kuivaverianalyysi kotiin pakettiin painamalla tästä.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
Pinterest
tthyvinvointi

tthyvinvointi

Olen Janne TTHyvinvoinnin perustaja ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattilainen. Näkemykseni terveydestä on hyvin laaja mm. omakohtaisten kokemusten sekä jatkuvan itsensä kehittämisen vuoksi. Katson ihmistä fyysisestä, henkisestä, mentaalisesta ja energeettisestä näkökulmasta ja kun nämä kaikki otetaan huomioon saavutetaan todellista kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikilla tasoilla! TTHyvinvointi on missioni jonka tarkoitus tuoda ihmisten elämään lisää harmoniaa ja hyvinvointia kaikilla tasoilla
Vieritä ylös